PRIVACY POLICY

Juridische verklaring

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen Walraven Sax {en de op deze site actieve slijterij-wijnhandels} op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van https://mijn.walravensax.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Walraven Sax {en de op deze site actieve slijterij-wijnhandels}. Walraven Sax {en de op deze site actieve slijterij-wijnhandels} zijn daarvoor niet aansprakelijk.

Walraven Sax {en de op deze site actieve slijterij-wijnhandels} behouden zich het recht voor, uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website, zonder opgaaf van redenen.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein https://mijn.walravensax.nl vallen), zijn slechts informatief. Walraven Sax {en de op deze site actieve slijterij-wijnhandels} zijn niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de inhoud en/ of het privacy beleid van externe websites.

© Copyright

Alle rechten berusten bij Walraven Sax, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Walraven Sax, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Walraven Sax uw persoonsgegevens gebruikt.

 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

 

Walraven Sax verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Walraven Sax levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Walraven Sax dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

 

Walraven Sax verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Walraven Sax worden verstrekt.

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

 

 

 

 

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Walraven Sax persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Walraven Sax, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, overheidsinstanties of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Walraven Sax aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Walraven Sax zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

 

Nieuwsbrief (Brookerz)

Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruikt Walraven Sax Bookerz als gegevensverwerker. In het kader van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is met Bookerz een verwerkingsovereenkomst gesloten. De verzamelde informatie zoals uw naam en e-mailadres wordt overgebracht naar en door Bookerz opgeslagen op servers in Nederland. Bookerz maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Bookerz. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven, iedere nieuwsbrief van ons bevat een link onderaan waarmee u zich kunt afmelden.

 

Cookies (Google analytics)

Walraven Sax gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van LinkedIn.

 

 

Links

Walraven Sax kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Walraven Sax is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Walraven Sax raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Walraven Sax verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@walravensax.nl. Walraven Sax zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Walraven Sax neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Walraven Sax maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Walraven Sax verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Walraven Sax:

 

Prinsenkade 5A, 4811 VB Breda

 

Kamer van Koophandel: 24258713

 

Telefoon: 076-5256480

 

E-mailadres: info@walravensax.nl

 

Walraven Sax kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

 

® 2022 Walraven Sax. Alle rechten voorbehouden.

Scroll to top