Juridische verklaring
Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen Walraven Sax {en de op deze site actieve slijterij-wijnhandels} op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van http://www.walravensax.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Walraven Sax {en de op deze site actieve slijterij-wijnhandels}. Walraven Sax {en de op deze site actieve slijterij-wijnhandels} zijn daarvoor niet aansprakelijk.

Walraven Sax {en de op deze site actieve slijterij-wijnhandels} behouden zich het recht voor, uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website, zonder opgaaf van redenen.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein http://www.walravensax.nl vallen), zijn slechts informatief. Walraven Sax {en de op deze site actieve slijterij-wijnhandels} zijn niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de inhoud en/ of het privacy beleid van externe websites.

© Copyright
Alle rechten berusten bij Walraven Sax, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Walraven Sax, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Privacyverklaring
Walraven Sax {en de op deze website actieve slijterij-wijnhandels} respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en klanten. Wij dragen er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, namelijk het verzenden van informatie over onze activiteiten.

Walraven Sax {en de op deze website actieve slijterij-wijnhandels} houden algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag binnen deze website. Hiermee kunnen wij de dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u het reactieformulier gebruiken.

 

® 2016 Walraven Sax. Alle rechten voorbehouden.